Za početak igre okrenite uređaj u okomiti položaj.
Uputstva:
  1. Izbegavajte stupiće sa crevnim resicama.
  2. Pritiskajte levo dugme miša ili tapkajte po ekranu mobilnog uređaja.
  3. Što brže budete pritiskali ili tapkali, više ćete se dignuti.
  4. Čim prestanete, pašćete na pod.
Srećno!
prize
replay