Zašto je uzimanje vitamina D važno

Urša Jarc, mag. farm.
Prema nekim procenama nedostatak vitamina D prisutan je kod otprilike 30 % odraslih i dece. Već duže vreme poznato je da vitamin D doprinosti zdravim i jakim kostima. U poslednje vreme pojavljuje se sve više informacija koje vitaminu D pripisuju izvanredno značenje za naše zdravlje. Zašto je potreban vitamin D?
Zašto je uzimanje vitamina D važno

Jake kosti

Jedna od najvažnijih uloga vitamina D je održavanje serumske koncentracije kalcijuma i fosfora uz podstica apsorpcije u crijevima, rast i razvoj kosti i omogućavanje pravilnog delovanja zaštitnog hormona za održavanje koncentracije kalcijuma u krvi.

Nedostatak vitamina D menja metabolizam minerala, što uzrokuje nisku mineralnu gustoću kosti, i povećava rizik od gubitka koštane mase ili lomova. Rahitis, mekane kosti zbog nedostatka vitamina D kod dece , od sredine je 20. veka stoljeća retka bolest u razvijenom svetu zbog dodavanja vitamina D.

Nedostatak vitamina D može imati teške posledice za detetovo zdravlje, među kojima je najpoznatiji rahitis.
 

Imunološki sastav

Vitamin D igra važnu ulogu i u normalnom radu imunološkog sastava što je potvrdila i Evropska Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). Receptor za vitamin D prisutan je u većini, ako ne i u svim, ćelijama stanicama našeg tijela. Tako utiče i na ćelije stanice prirođenog imunološkog sustava i omogućuje njihov normalan rad.

Razna istraživanja utvrdila su vezu između nedostatka vitamina D i učestalosti pojave respiratornih infekcija i gripa. Niske vrednosti vitamina D su takođe i faktor rizika od tuberkuloze. Još pre pojave antibiotika jedan od načina lečenja tuberkuloze je bilo prisilno izlaganje suncu.

Vitamin D za jake kosti i zube i imuni sistem

Autoimune bolesti

Provedena su istraživanja koja su proveravala vezu između nedostatka vitamina D i raznih autoimunih bolesti, kao što su multipla skleroza, astma, Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. To su sve bolesti čija se učestalost znatno povećala u poslednjih posljednjih 50 godina.

Jedan od uzroka mogao bi biti i nedostatak vitamina D što uzrokuje drugačiji rad imunološkog sastava. Uzročne veze još nisu dokazane jer su potrebna dodatna, dvostruko slepa i randomizirana ispitivanja kako bi se moglo preporučiti nadoknađivanje vitamina D u slučaju tih bolesti.

Rak

Opažajna izvestila su izvješćivala su o vezi između nedostatka vitamina D i učestalosti određenih vrsta raka, kao što su na primjer rak dojke, prostate i debelog creva.

Određeni dokazi pokazuju da vitamin D utiče na rast ćelija , angiogenezu, invazivnost i metastatski potencijal tumora. Osim toga, osobe koje boluju od raka, a kojima su u krvi izmerene više količine razine vitamina D, imaju veće šanse izlečenja od osoba kojima nedostaje vitamin D.

Budući da mehanizam delovanja vitamina D protiv raka još nije poznat, nadoknađivanje vitamina D ne može se uvrstiti u preporučljive načine lečenja.

Dokazan uticaj vitamina D

Uloga vitamina D u telu još nije u potpunosti objašnjena, no postoje čvrsti dokazi za neke procese za koje se bez sumnje može tvrditi da pridonose poboljšanju zdravlja. Koji su to procesi za koje je Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odlučila da su dovoljno podupreti dokazima?

  • Vitamin D pridonosi normalnoj apsorpciji kalcijuma i fosfora
  • Vitamin D pridonosi normalnom nivou kalcija u krvi
  • Vitamin D pridonosi očuvanju zdravih kosti
  • Vitamin D pridonosi radu mišića
  • Vitamin D pridonosi očuvanju zdravih zubi
  • Vitamin D pridonosi radu imunološkog sastava
  • Vitamin D igra ulogu pri deobi ćelija

Izvori:

  1. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. M. Holick. Rev Endocr Metab Disord. Published online 17 May 2017.
  2. Pravst I, Hlastan Ribič C. Ključna hranila za zdravje okostja. Farm Vestn 2012; 63, 290-296.
  3. Jia Guo and Zhangsuo Liu (2017). The Multiple Roles of Vitamin D Besides Calcium-Phosphorus Metabolism, A Critical Evaluation of Vitamin D - Basic Overview, Dr. Sivakumar Joghi Thatha Gowder (Ed.), InTech.

Odberite provereni kvalitet

back to top